Máte otázku? Ozvěte se vůdkyni střediska:

+420 776 646 335

petra.svobodova@skaut.cz

Blog

Co je skautská družina?

Co je to družinový systém a jaké výhody přináší?

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu čítající okolo sedmi dětí vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Družinám u mladších dětí (světlušek a vlčat) se říká šestky.

Systém výchovy, kdy se děti starají o své mladší kamarády, je velmi efektivní a ověřený způsob, jak přirozeným způsobem získat schopnost vést ostatní. A právě tato vlastnost je v dnešní době velice ceněna. Navíc klasická školní výuka se především zaměřuje na biflování vědomostí a tuto, pro život možná důležitější oblast, opomíjí. O to více pak skautská výchova tu školní doplňuje.