Máte otázku? Ozvěte se vůdkyni střediska:

+420 776 646 335

petra.svobodova@skaut.cz

Blog

Co je to skauting?

Moderní a přesto přes sto let starý:

Skauting do naší země přivezl z Anglie již v roce 1911 profesor Antonín Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák — český skaut, z. s., 55 000 členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

Skauting staví před člověka příležitosti:

  • Být členem týmu, mít kamarády
  • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
  • Rozvíjet se, růst
  • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
  • Hledat směr pro svůj život

Je to vlastně způsob života v příjemném prostředí, které si skauti kolem sebe vytvářejí sami (bez práce nejsou koláče). Učí se poznávat svět, snaží se nepromarnit volný čas, ale dobře ho využít. Třeba místo válení se u televize vyrazit do přírody či něco tvořit. Rádcové a vedoucí se snaží vychovávat mladší k samostatnosti, ale i k umění spolupráce.

Junák podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami skautského hnutí.

Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.