Máte otázku? Ozvěte se vůdkyni střediska:

+420 776 646 335

petra.svobodova@skaut.cz

Blog

Z naší historie

Historické začátky

92. skautské středisko Šípů založil v roce 1945 v Záběhlicích bratr Hovorka-Šíp z původní družiny Šípů při 2. středisku v Praze 2, která dala středisku jeho název. O rok později se v něm již sdružovalo na 300 členů. Sídlem byla klubovna v ulici U krbu v Záběhlicích. Tehdejším vyvrcholením činnosti byla účast 92. oddílu skautů na Jamboree, mezinárodním setkání skautů, roku 1947 ve Francii. Středisko pracovalo až do násilné likvidace v roce 1950.

V roce 1968, na základě výzvy bratra Plajnera, tehdejšího starosty Junáka, bratři Šíp, Šaman, Baghíra, Grizzly, Roger, Robin, Kazeta a další činovníci obnovili činnost 92. střediska Šípů a to na Zahradním Městě. Během krátké doby získalo středisko 101 členů, z toho 16 činovníků, kteří vedli 5 oddílů – 2 skautské oddíly, 2 smečky vlčat (mladší chlapci), 1 oddíl skautek a roj světlušek (mladší devčata). Proběhly tři vlny letních táborů po různých koutech republiky a středisko fungovalo až do opětovné likvidace Junáka dne 20. 9. 1970.

Naposled (snad již nastálo) obnovili činnost našeho střediska bratři Hynek-Kazeta, Jedlička-Baghíra, doktor Strauch-Grizzly, Vondrášek-Roger, doktor Kučera-Čert, Kinter-Rikitan, Skoupý-Robin, sestry Smatková Luďa, Ždímalová Petra, a další činovníci a pamětníci. Střediskovým vůdcem byl zvolen Robin, který tuto funkci zastával až do podzimu roku 2004. Od té doby se vystřídali další tři vůdci střediska (Pavel Konečný – Flek, Kateřina Kuberová – Veverka, Ondřej Kurz – Shorty), v současnosti vede středisko Petra Svobodová – Kačenka.

Naše klubovny

Obnovení střediska se konalo v naší první klubovně Malinová 25, ale již v červnu 1990 jsme si na městském úřadě vybojovali přidělení části prostor v klubovně v Práčské ulici, kterou stále používáme a zvelebujeme. Roku 2001 se naše středisko rozšířilo o oddíl Osmdesátka, který v současné době využívá klubovnu ve sklepních prostorách bytového domu v Loučimské ulici. A v dalších letech jsme získali klubovnu v ulici Brechova, která je domovem oddílu Stodesítka.

Střediskové tábořiště

V roce 2005 jsme díky velkému úsilí Robina získali do vlastnictví tradiční letní tábořiště umístěné dva kilometry severně od města Šluknov poblíž hranic s Německem. Na překrásné louce s pramenem pitné vody, v náručí pohraničních lesů a s dřevěným srubem používaným jako sklad táborového vybavení a krytá kuchyně organizujeme každý rok několik táborových běhů pro všechny věkové kategorie.

Více informací a obrázků

K přiležitosti oslav 20 let obnovení činnosti střediska jsme vydali speciální číslo střediskového časopisu LUK 82. Stáhněte si jej a seznamte se s námi.